Mededeling Rusland:

IPM DésiréeStokkel wordt door Media geboycot. Met als gevolg dat alle Juridisch waarheid rond Oorlog in Europa ... verborgen blijft voor het Volk.

RepubliekNL - D66 - gaat uit van het Internationaal Strafhof dossier tegen VN baas Guterres - NAVO - Minpres van alle VN lidstaten - Dossier tegen KoninkrijkNL.

Bewijsstukken Oorlog komen ook van NATO / USA overheid websites.

Volkeren in Europa worden allen geofferd aan de komst van een Wereldparlement, waar Whitehouse USA de oppermacht wil hebben.

NATO 2030, wordt een Totalitair Politie / Defensie systeem in Europa...dat Nationale Parlementen - Bedrijven - Burgers dwingt tot Gehoorzaamheid met 5G / Biohacken / Diefstal / Reglementen.

NATO negeert alle wettelijke plichten, als vastgelegd in VN-Handvest - VN-verdragen. PDFs lees je op Home ArrestatieT5821